Diepe waterloop in een gebied met watervoerende sloten (meerlagen)

watergang_diep-met-deklaag_meerlagen

Een diepe waterloop doorsnijdt een gebied met meerdere watervoerende lagen en een deklaag met watervoerende sloten.

Peilverschil langs een rechte grens (meerlagen)

peilverschil_rechte-grens_meerlagen

Effect van een peilverschil in een gebied met watervoerende sloten voor meerdere watervoerende lagen.

Onttrekking onder een deklaag (meerlagen)

ontrekking-onder-een-deklaag-de-Glee-meerlagen

In een gebied met watervoerende sloten wordt grondwater onttrokken aan meerdere watervoerende pakketten.