Onttrekking onder een deklaag met sloten
(formule van De Glee/Hantush)

ontrekking-onder-een-deklaag-de-Glee

Onder een deklaag met watervoerende sloten wordt grondwater onttrokken.
De formule van De glee beschrijft de stationaire verlaging naar de put.
De instationaire verlaging wordt berekend met de formule van Hantush.

Onttrekking in een dik freatisch pakket of in een watervoerend pakket onder een kleilaag

ontrekking-in-afgesloten-pakket

In een dik freatisch of in een afgesloten pakket onder een zeer ondoorlatende (klei)laag) wordt grondwater onttrokken. Op afstand R ligt een rand met een vaste stijghoogte. De stationaire verlaging van het grondwater en de reistijd naar de put zijn eenvoudig te berekenen.

Onttrekking in een gebied met droogvallende sloten (formule van Blom)

ontrekking-met-droogvallende-sloten

In een vrij afwaterend gebied met watervoerende sloten wordt grondwater onttrokken. Hierdoor vallen de sloten nabij de onttrekking droog tot op een afstand R van de winning.
De stationaire verlaging van het grondwater wordt berekend met de formule van Blom.

Onttrekking in een freatische watervoerende laag

ontrekking-in-freatisch-pakket-met-neerslag

In een freatische watervoerende laag wordt grondwater onttrokken. Op afstand R van de onttrekking ligt een vaste rand.
De formules beschrijven de stationaire verlaging en het debiet in de watervoerende laag.

Onttrekking in een afgesloten pakket
(formule van Theis)

ontrekking-afgesloten-pakket-rand-op-oneindig

Aan een afgesloten watervoerende laag wordt grondwater onttrokken. In de omgeving van de put is geen vaste rand, het onttrokken grondwater komt volledig uit de aquifer. Daardoor wordt geen stationare situatie bereikt.
De verlaging wordt berekend met de formule van Theis.

Stroming naar een zandwinplas

ontrekking_zandwinplas_deklaag

Een zandplas is in geohydrologische zin op te vatten als een grondwateronttrekking uit een put met diameter zo groot als de plas. Het effect op het grondwater is eenvoudig te berekenen.