Ontwatering van een perceel (Hooghoudt)

ontwateringsformule Hooghoudt

 De formule van Hooghoudt geeft de opbolling van de grondwaterstand in een perceel tussen twee sloten.

Ontwatering van een perceel met neerslag en kwel

ontwateringsformule Wesseling

De freatische grondwaterstand tussen twee sloten in een perceel met neerslag en kwel wordt beschreven door de formule van Wesseling.

Ontwatering van een perceel met neerslag en kwel (Bruggeman)

ontwateringsformule Bruggeman

Exacte oplossing (2D) voor grondwaterstroming in een perceel tussen twee sloten met neerslag en een flux over een doorlatende onderrand.

Schatten van kwel (Pankow)

ontwateringsformule Pankow

De kwel naar een perceel kan worden geschat uit metingen van de grondwaterstand en het slootpeil. Pankow heeft hiervoor enkele formules afgeleid.

Dikte van een neerslaglens tussen twee sloten

neerslaglens

Regenwater drijft op het onderliggende grondwater en vormt een regenwaterlens. De dikte kan worden berekend als de hoeveelheid kwel bekend is.