Peilverschil langs een rechte grens

peilverschil-tussen-twee-polders

In een gebied met watervoerende sloten loopt een grens tussen twee peilvakken. Op de peilvakgrens treedt een plotselinge sprong op in het waterpeil in de sloten. De grondwaterstand verloopt veel geleidelijker.

Formule

stijghoogte

Het verloop van de de grondwaterstand in het watervoerend pakket onder de deklaag wordt beschreven door formule 114.03 van Bruggeman [1]:

definitie van parameters

verklaring symbolen

φL(x) : stijghoogte in het watervoerend pakket links van de peilvakgrens (m)
φR(x) : stijghoogte in het watervoerend pakket rechts van de peilvakgrens (m)
x : afstand tot de peilvakgrens (m)
h0 : waterpeil in de sloten in de deklaag (m)
kD : doorlaatvermogen van de bodem (m2/dag)
c : weerstand van de deklaag (dag)

Achtergrond

De stroming in een pakket dat aan de bovenzijde wordt afgesloten door een deklaag is een klassieker uit de grondwaterhydrologie, die is terug te voeren op het werk van J.P. Mazure in de Wieringermeer.

Referenties

[1] G.A. Bruggeman, 1999. Analytical solutions of geohydrological problems. Elsevier Science. Amsterdam