Ronde waterplas met een laag peil

peilverschil-tussen-ronde-waterplas-en-de-omgeving

Een ronde waterplas met een waterpeil dat lager is dan het slootpeil in de omgeving. Het omliggende gebied wordt aan de bovenkant begrensd door een deklaag met watervoerende sloten.

Formule

grondwaterstand

De verlaging van het grondwater in het watervoerend pakket rondom de plas wordt beschreven door (Bruggeman, 1999 formule 223.23; Huisman, 1972 pagina 143):

debiet

Het horizontale debiet in de watervoerende laag wordt gegeven door (Huisman, 1972 pagina 143):

definitie van parameters

De spreidingslengte labda van het watervoerend pakket rondom de zandwinplas is gedefinieerd als:

verklaring van symbolen

s(r) : verlaging van de stijghoogte in het watervoerende pakket rondom de plas (m)
Q(r) : debiet in het watervoerend pakket rondom de plas (m3/dag)
r : afstand tot het midden van de plas (m)
R : straal van de plas (m)
h0 : peilverschil tussen het waterpeil in de plas en het waterpeil in de sloten in de deklaag (m)
kD : doorlaatvermogen van de bodem (m2/dag)
c : weerstand van de deklaag (dag)
λ : spreidingslengte van dhet watervoerende pakket (m)
K0 : gemodificeerde Besselfunctie van de tweede soort, nulde orde
K1 : gemodificeerde Besselfunctie van de tweede soort, eerste orde

 

Referenties

[1] G.A. Bruggeman, 1999. Analytical solutions of geohydrological problems. Elsevier Science, Amsterdam.

[2] L. Huisman 1972. Groundwater Recovery. Macmillan Press, London.