Reistijd in een watervoerende laag

reistijd_regionaal_afgesloten

De reistijd van een waterdeeltje in een watervoerende laag kan worden berekend op basis van een eenvoudige formule waarin alleen de grondwateraanvulling, de pakketdikte en de porositeit een rol spelen.

Reistijd in een freatisch pakket

reistijd_regionaal_freatisch

Een regendruppel infiltreert in een freatisch watervoerend pakket met neerslag. Het grondwater stroomt vanaf een waterscheiding (x=0) naar een rand met een vast waterpeil (x=L). Voor de reistijd tussen infiltratie en aankomst bij de vaste rand bestaat een exacte oplossing.

Reistijd naar een onttrekking

reistijd_put_onvolkomen

Een put onttrekt grondwater aan een freatisch pakket. De reistijd van een waterdeeltje kan worden berekend met een formule waarin de imaginaire error functie (erfi) voorkomt.

Reistijd naar een watergang

reistijd_t1

De reistijd naar een watergang kan worden berekend met een formule van Ernst die voortbouwt op de reistijdformule van De Vries voor regionale stroming.

Ouderdom van diep grondwater

reistijd_peilbuisfilter

De verblijftijd van grondwater is de tijd die is verstreken sinds het moment van infiltratie in de bodem. Soms wordt de duur van de stroming in de onverzadigde zone daar ook bij gerekend wat vooral in gebieden met een dikke onverzadigde zone (bijvoorbeeld de Veluwe) tot aanzienlijk hogere verblijftijden kan leiden.