Reistijd in een watervoerende laag

reistijd_regionaal_afgesloten

Een waterdeeltje infiltreert in een afgesloten watervoerende laag. De reistijd tussen het punt van infiltratie x1 en een verderop gelegen punt x2 kan worden berekend met een eenvoudige formule.
De doorlatendheid van de bodem komt in deze formule niet voor en is dus niet bepalend voor de reistijd van een waterdeeltje in een regionaal stromingsveld.

De formule is in het verleden ook toegepast op vraagstukken in freatische watervoerende lagen. Voor de reistijd in een freatisch pakket is echter ook een exacte oplossing bekend.

Formule

reistijd tussen twee punten

De reistijd van een waterdeeltje tussen twee punten x1 en x2 in een stromingsveld kan worden berekend met de volgende formule (De Vries, 1967):

Deze formule is te vinden in verschillende publicaties: De Vries (1967), Ernst (1973, blz. 7 vergl. 11), De Vries (1974, blz.206), De Vries (1975, blz.7 vergl. 25). De Vries (1967) geeft ook de afleiding van deze vergelijking.

verklaring van symbolen

t1 : tijdstip waarop een waterdeeltje vertrekt van x1 (d)
t2 : tijdstip van aankomst op x2 (m)
x1 : infiltratiepunt van een waterdeeltje (m)
x2 : aankomstpunt op t2 (m)
N : grondwateraanvulling (m/dag)
D : de pakketdikte van het watervoerende pakket (m)
n : effectieve porositeit van het watervoerende pakket (-)

Toepassing

Bovenstaande formule is niet toepasbaar in de nabijheid van de watergang, in het gebied waar radiale stroming naar de sloot optreedt. Ernst (1973) stelt dat radiale stroming plaatsvindt op een afstand vanaf de sloot die gelijk is aan de pakketdikte D.

Referenties

De Vries, J.J. (1974). Groundwater Flow Systems and Stream Nets in the Netherlands. Proefschrift, Vrije Universiteit. Rodopi, Amsterdam.

pdf-ernst1937De Vries, J.J. (1975). Some Calculation Methods for Determination of the Travel Time of Groundwater. Aqua-Vu Serie A. No. 5: p3-15. Vrije universiteit, Amsterdam.

Ernst, L.F. (1973). De bepaling van de transporttijd van het grondwater bij stroming in de verzadigde zone. Nota 755. Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.