Dikte zoetwaterbel in de duinen

Ghyben-Herzberg

Er bestaat een vaste verhouding van 1 op 40 tussen de opbolling van de waterspiegel in de duinen boven zeeniveau en de diepte van de zoutwaterbel. Deze verhouding tussen opbolling en de dikte van de zoetwaterbel beschrijft is in de literatuur bekend als het principe van Ghyben-Herzberg.

Vorm zoetwaterbel in de duinen (1D)

Ghyben-Dupuit

In de duinen vormt zich door neerslag een zoetwaterbel die drijft in het zoute zeewater. De vorm van het freatisch vlak (de bovenkant van de zoetwaterbel) wordt berekend met een formule die in de Nederlandstalige literatuur bekend staat als de formule van Ghyben-Dupuit.

Vorm zoetwaterbel in de duinen (2D)

Van-der-Veer

Door neerslag vormt zich in de duinen een zoetwaterbel. Dit water treedt uit aan de randen van het duinmassief. Van der Veer leidde formules af die het verloop van de freatische grondwaterstand en de vorm van de zoetwaterbel beschrijven, inclusief de zones met uittredend zoet grondwater.

Zoetwaterbel op een ondoorlatende laag

Ghyben-Dupuit-met-hydrologische-basis

In een duinmassief bevindt zich op enige diepte een ondoorlatende laag. De afstand Ls waarover het zoute water de duinen binnendringt en de opbolling van het zoete water in het duinmassief h(x) kunnen analytisch worden berekend.

Groeisnelheid van een zoetwaterbel in de duinen

Brakel

De snelheid waarmee een zoetwaterbel op zout grondwater aangroeit tot de maximale dikte wordt beschreven door de formule van Brakel.