Zoetwaterbel op een ondoorlatende laag

Ghyben-Dupuit-met-hydrologische-basis

In een duinmassief bevindt zich op enige diepte een ondoorlatende laag. De afstand Ls waarover het zoute water de duinen binnendringt en de opbolling van het zoete water in het duinmassief h(x) kunnen analytisch worden berekend.

Formules

vorm van het freatisch vlak

De hoogte van de freatische grondwaterstand ten opzichte van de hydrologische basis wordt berekend met [1, p.60]:

Deze formule is geldig voor het bereik:

Buiten dit bereik geldt de wet van Ghijben-Herzberg

lengte van de zouttong

De afstand Ls waarover het zoute grondwater vanaf de zee onder het duinmassief doordringt wordt berekend met [1, p.59]:

verklaring van de symbolen

h(x) : de freatische stijghoogte ten opzichte van de hydrologische basis (m)
Hs(x) : de diepte van de zoetwaterbel ten opzichte van zeeniveau (m)
x : afstand tot het midden van het duinmassief(m)
N : grondwateraanvulling (m/dag)
k : doorlatendheid van de bodem (m/dag)
L : breedte van het duinmassief (m)
Ls : afstand waarover de zouttong de duinen binnendringt (m)

Referenties

Bakker, T.W.M. (1981). Nederlandse kustduinen. Geohydrologie. Proefschrift Landbouwhogeschool Wageningen. Pudoc, Wageningen.