Vorm zoetwaterbel in de duinen (1D)

Ghyben-Dupuit

De vorm van het grensvlak tussen zoet en zout water (de onderkant van de zoetwaterbel in een duinmassief) is te berekenen door de formule van Ghyben-Dupuit te herschrijven op basis van de formule van Ghyben-Herzberg.

Formules

vorm van het freatisch vlak

De opbolling van de grondwaterstand in de duinen wordt berekend met de formule van Ghyben-Dupuit (Bakker, 1981, pag. 56):

met:

diepte van de zoetwaterbel

De diepte van de zoetwaterbel ten opzichte van zeeniveau volgt uit invullen van de formule van Ghyben-Herzberg:

verklaring van symbolen

h(x) : : de hoogte van het freatisch vlak ten opzichte van zeeniveau (m)
H(x) : de diepte van de zoetwaterbel ten opzichte van zeeniveau (m)
x : afstand tot het midden van het duinmassief(m)
N : grondwateraanvulling (m/dag)
k : doorlatendheid van de bodem (m/dag)
L : breedte van het duinmassief (m)
: de dichtheid van zoet water (1000 kg/m3)
: de dichtheid van zout water (1025 kg/m3)

Referenties

Bakker, T.W.M. (1981). Nederlandse kustduinen. Geohydrologie. Proefschrift Landbouwhogeschool Wageningen. Pudoc, Wageningen.

Strack, O.D.L. (1971) Stroming Zoutgrondwater I : Stationaire problemen.
In: Cursus Zout Grondwater in Nederland deel II Vol. A. 1970 - 1971.