Wie is wie?

De formule van

Sommige hydrologen hebben het geluk dat ze een formule op hun naam hebben gekregen: de formule van Ernst, de formule van Hooghoudt, de formule Mazure en de formule van De Glee zijn wel de bekendste. Van deze formules vind je hier een beknopte biografie. De biografieën zijn ingedeeld naar scholen, waarbij onvermijdelijk discutabele keuzes moesten worden gemaakt: waarom wordt een veelzijdig hydroloog als Ernst bij de Agrohydrologen gezet en waarom wordt Hemker bij de Deltste school geplaatst, terwijl hij toch echt zijn hele carriëre werkzaam was aan de VU? Uiteraard ontbreken ook belangrijke hydrologen, de redactie van grondwaterformules.nl houdt zich aanbevolen voor onderbouwde suggesties voor aanvullingen.

Biografieën

Geohydrologen

Met de aanstelling van Krul als hoogleraar Drinkwatervoorziening in 1947 kreeg de hydrologie in Delft zijn eerste hoogleraar. Daarvoor was de hydrologie deel van leerstoelen als Toegepaste Mechanica (J.P. Mazure) en Mechanica (Vreedenburgh). De Delfste school wordt gekenmerkt door het beschrijven van hydrologische systemen in wiskundige oplossingen, liefst zo eenvoudig mogelijk, zonder essentiele processen te verliezen. Onder het kopje Geohydrologen wordt de biografie van een aantal Delftse hydrologen beschreven.

Agrohydrologen

In Wageningen was de hydrologie altijd sterk gericht op ontwateringsvraagstukken en afvoerdynamiek van stroomgebieden. Dat heeft prachtige publicaties opgeleverd als het proefschrift van De Jager en de ICW Nota's van Wesseling. Belangrijke resultaten werden geboekt door pioniers als S.B. Hooghoudt (een Utrechts scheikundige) en L.F. Ernst (gepromoveerd als natuurkundige in Utrecht). De biografiën van Wageningse hydrologen worden beschreven onder het kopje Agrohydrologie.

Hydrogeologen

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam konden de fysisch geografen tot september 2015 afstuderen in de studierichting hydrologie. De Amsterdamse school woerd gekenmerkt door systeemdenken met als belangrijkste veeldmerk de systeemanalyse van Ben Engelen. Dat in Amsterdam ook gerekend werd aan hydrologische systemen bewijst het prachtige proefschifst van Co de Vries.

Analytische elementen

Begin jaren zeventig ontwikkelde de Delftse hydroloog O.D.L Strack in Amerika de Analystische Elementen Methode (AEM). Ook Haitjema, De Lange en Bakker waren Delftse hydrologen die bij Strack in Minnesota bijdragen leverden aan de Analystische Elementen Methode.

Instituten

Onder het kopje Instituten worden de belangrijkste instellingen beschreven waar hydrologische kennis werd ontwikkeld.

Klassieken

De klassieken zijn vergeten publicaties die interessant inzicht geven in de ontwikkeling van concepten in de hydrologie. Een aardig tijdverdrijf op een regenachtige zondag voor de fijnproevers.